Meie tooted

Eripakkumine!

Üllata oma lähedasi! Kasulik ja unikaalne kingitus!

Firma Dilar Kasvuhooned OÜ, edaspidi nimetatud Müüja, ja ....................., edaspidi nimetatud Ostja, sõlmivad käesoleva lepingu alljärgnevatel tingimustel:

1. LEPINGU ESE
1.1 Müüja kohustub andma kaupa Ostjale. Ostja kohustub võtta vastu kaupa ja tasuda käesoleva lepingus kindlaksmääratud summat.
1.2 Kauba nimetus, kogus, sortiment ja hind on fikseeritud arves , mis on lepingu lahutamatu osa.

2. OSAPOOLTE KOHUSTUSED JA ÕIGUSED
2.1 Müüja kohustub:
2.1.1 Esitada Ostjale täieliku ja usaldusväärset informatsiooni , mis on vajalik õige valiku tegemiseks ja kauba omandamiseks.
2.1.2 Kauba üleandmine Ostjale toimub vastavalt käesoleva lepingutingimustega. Samal ajal Müüja annab Ostjale ka kokkupaneku juhendi.
2.2 Ostja kohustub:
2.2.1 Võtta vastu kaupa ja tasuda selle eest vastavalt lepingutingimustele.
2.3 Käesolev leping ei kohusta Müüjat kauba kohaleviimise ja kokkupanekuga. Ostja tuleb ise kaubale järele ja paneb selle kokku.

3. LEPINGU SUMMA JA TASUMINE
3.1 Kaubahind on ........... eurot.
3.2 Kauba eest tasuda Müüjale sularahas või kanda summa arvelduskontole. Ostja maksab kauba eest 100% ettemaksu hilisemalt ......... päevaks käesoleva lepingu allkirjastamise hetkest.

4. KAUBA ÜLEANDMINE
4.1 Kauba üleandmine toimub kauba väljaveoga Müüja laost aadressil: Estonia, Keila vald, Karjaküla alevik, Naaritsa 1, 76620.
4.2 Osapooled on kokku leppinud, et Ostjal on õigus tulla lattu kaubale järele kuni « _____»« ___________»20____a. Kusjuures kaup on selle aja jooksul Müüja laos ja hoiu eest maksma ei pea. Müüja garanteerib kauba olemasolu oma laos selle aja jooksul.

4.3 Müüja annab kauba Ostjale isikut tõendava dokumendi, käesoleva lepingu ja maksedokumendi alusel, mis kinnitab maksetähikut. Juhul, kui kauba kättesaamine toimub läbi usaldusisiku, viimane esitab isikut tõendava dokumendi ja volituse kauba kättesaamiseks, mis on väljastatud Ostjalt kirjalikus vormis.

5. GARANTII TINGIMUSED
5.1 Alates kauba üleandmisest on müüdud kauba garantiiaeg 24 kuud.

6. LÕPPSÄTTED
6.1 Käesolev leping jõustub osapoolte allkirjastamise hetkest ja kehtib kuni osapooled on oma kohustusi täitnud.